Herfst in Maria-ter-Heide
Maria-ter-Heide
  Herfst in Maria-ter-Heide
           

Nieuws van vroeger

 4 juni 1982 (41 jaar geleden)
Op de maandelijkse vergadering van de bestuursleden van de Bond voor Gepensioneerden wordt mr Van Echelpoel tot voorzitter verkozen. Hij deed al enkele tijd, samen met de andere bestuursleden, de lopende zaken na het heengaan van mr Henri Doms.  lees meer nieuws van vroeger

Kalender

 11-06-2023 De Polygoon: Abraham zonde ...
 15-06-2023 Infosessie Argenta: Slim s ...
 24-06-2023 Polygon Zomert

Openbaar vervoer

  Er rijdt geen bus meer richting Antwerpen. De volgende rit is in de ochtend (halte Kerk MTH).
  Er rijdt geen buurtbus op zondag
  Uren kunnen verschillen op feestdagen en in vakanties!

Foto moment

Domeinbos De Inslag
  Domeinbos De Inslag
  Een kiekje insturen? Mail foto@mariaterheide.info

Verslag wijkvergadering Maria-ter-Heide 16 april 2012

Op 16 april stond wijkvergadering Maria-ter-Heide op het programma. Het bestuur stelde enkele grote projecten voor en gaf antwoord op de vragen van de aanwezigen. Eén van de belangrijkste onderwerpen die aan bod kwam, was het fietspad richting Gooreind waarvan al enkele jaren sprake is.

De aanleg van een vrijliggend fietspad op de Bredabaan richting Gooreind is een noodzaak. De nieuwe fietspaden moeten aansluiten op de bestaande fietsvoorzieningen. Er werd onderzocht of de realisatie mogelijk is binnen de rooilijnen. Dit is echter onmogelijk. Gedeeltes zullen dus onteigend worden. De fietspaden worden realiseert achter de grachten. Er werden wel tijdelijke fietsstroken geschilderd. Igean maakt momenteel de onteigeningsplannen en het ontwerp op. Deze procedure is complex en moet uiteraard langs verschillende officiële instanties passeren. Het is dan ook moeilijk om hier een timing op te kleven.

Er worden ook enkele sociale woningprojecten opgezet in de wijk. Zo bouwt De Voorkempen 32 appartementen in de Eikendreef. De voorbereidende werken starten op 16 april. De eigenlijke werken starten rond 28 mei en duren ongeveer 525 dagen. De werkzaamheden moeten klaar zijn tegen november 2013.

Voor de verdere ontwikkeling van de officierenwijk werd een wedstrijd uitgeschreven. Het projectgebied ligt tussen Kapellei en Zegelei aan de achterzijde van bestaande woningen aan de Bredabaan en Diksemuidelei. In deze bosrijke omgeving is een woonerf met verschillende bouwzones voorzien. Het ontwerp voorziet in een duidelijke verbinding voor voetgangers en fietsers tussen het Zegeplein en de speelstraat. Deze verbinding doorkruist de autovrije zone van het woonerf. Deze zone vormt het centrale punt van het gebied. Er komen 23 ééngezinswoningen, onderverdeeld in 4 verschillende types.

De militaire wijk ligt naast de officierenwijk. De huidige bestemming als militair gebied geeft te weinig rechtszekerheid aan nieuwe (niet) militaire bewoners. Dus komt er een omvorming naar woongebied met duidelijke stedenbouwkundige voorschriften. De voorbereidingen hiervoor zijn begonnen.

Vragenronde

De bocht aan het kruispunt Claesstraat-Durentijdlei wordt vaak afgesneden met gevaarlijke situaties tot gevolg. Kan deze situatie eens bekeken worden?

Vorig jaar werd deze vraag ook gesteld op de wijkvergadering. Het is net door deze scherpe bocht dat hier niet snel kan gereden worden. Dat op zich moet bijdragen tot de veiligheid van het kruispunt. We bekijken of het schilderen van parkeervakken toch geen optie is. Het is de bedoeling om de situatie veiliger te maken, de verschillende denkpistes worden onderzocht met het oog op de veiligheid van zowel de zwakke weggebruiker als de automobilist.

Er zijn na de heraanleg van de Durentijdlei bijna geen parkeermogelijkheden meer. Waarom werd hiermee geen rekening gehouden bij de heraanleg van de middenberm?

Door het plaatsen van paaltjes op de middenberm wordt de snelheid in de straat beperkt. Er zijn verschillende terugkeerpunten gemaakt en er wordt een nieuw keerpunt aangelegd nabij de ovonde. Dit zorgt voor meer flexibiliteit in geval de straat geblokkeerd wordt. Bezoekers kunnen altijd parkeren in de zijstraten. Ook daar mag niet op de bermen geparkeerd worden. Parkeren moet op de rijweg. De zijstraten zijn hiervoor voldoende breed. De meeste bewoners hebben een vrij grote oprit waardoor dit niet echt een probleem kan zijn. Het op- en afrijden van de eigendommen zal in sommige gevallen moeilijker gaan dan voordien, eigenaars mogen hun oprit verbreden tot 5 meter indien gewenst.

Op het speelpleintje aan de Bossaersstraat is het klimrek aan een verfbeurt toe. Onder de glijbaan is ook een diepe put, wat onveilig is. Kinderen kunnen bovendien zo de straat op langs de Bossaersstraat. Kan er een bord komen "spelende kinderen onder 12 jaar"?

Het plaatsen van extra toestellen zal besproken worden in de projectgroep speelruimte. De vraag om onderhoud aan de bestaande toestellen werd doorgegeven aan onze technische dienst. De schilderingen worden binnenkort uitgevoerd. De diepe put is ondertussen hersteld. Wat betreft de borden, die stonden vroeger op alle speelpleintjes. Helaas zijn de meeste onder hen gesneuveld door vandalisme of graffiti.

Petitie bewoners Hanoteaulei: Kan de aanplanting niet gedeeltelijk vervangen worden door parkeermogelijkheden zoals in de Kantienlei? Zeer smalle straat, weerszijden parkeren geeft vaak toegangsmoeilijkheden voornamelijk tijdens afvalophaling.

Wat betreft de aanplanting , dat is een goede suggestie. Misschien kunnen er tussen de bomen stroken verhard worden. Al moeten we rekening houden dat rondom de bomen ook 2m vrij blijft om de boom genoeg groeiruimte te geven. Ook de verkeerspolitie vindt de ingreep naar analogie met de Kantienlei een goede suggestie.

Wat mag en wat mag niet op groene straatbermen (parkeren, paaltjes plaatsen,....)?

Men mag niet op de bermen parkeren. Bewoners mogen houten paaltjes plaatsen, maar dat moet wel steeds gemeld worden aan de groendienst. Deze paaltjes mogen max. 50cm boven de grond uitsteken en mogen een maximale diameter hebben van 10 cm.


Meer nieuws

25-08-2019 Rook uit keldergat (t.h.v. Immo Greenstar)
01-05-2012 Laadeiland voor elektrische voertuigen
26-03-2021 Kerkvieringen en openkerk tijdens Goede Week en Pasen

Nieuws zoekwoorden

  kapellei     wielerwedstrijd     zegeplein     kermis     de mik