Park De Mik

Infovergadering rond opmaak beheersplan De Mik

Sinds 3 maart 1976 wordt de Engelse tuin, begrensd door de omgrachting met gebouwen van het kasteel van het domein De Mik, beschermd als dorpszicht. De toegangspoort van domein De Mik is ook opgenomen als beschermd monument. In het domein is er echter nood aan beheerswerken om de beschermde historische eigenschappen te behouden en versterken.

Het beheer van deze erkende dorpszichten is een complexe taak. Het gaat zowel om het behoud, onderhoud en herstel als het kwaliteitsvol en duurzaam ontwikkelen ervan. Daarom heeft Brasschaat de opdracht gegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om dit plan op te maken.

Er wordt een informatievergadering voor alle ge´nteresseerden georganiseerd op dinsdag 18 oktober 2011 om 20 uur in de kinderboerderij Mikerf, Mikhof 25.

03-10-2011 | www.brasschaat.be